Styrelsen

Styrelsen för 2019:

Ordförande Frida Arnell
Vice ordförande Lennart Bjurehed
Kassör Annki Andreasson
Sekreterare Hanna Isaksson
Ledamot Viveka Börjesson
Ledamot Evelina Skårhammar
Ledamot Marie Månsson
Suppleant Anders Bramfors
Suppleant Bert Hedin
Suppleant Eva Jonsson
Kontakt med kassör:                                                   ekonomi@horredssk.se
Medlems kontakt:                                                        medlem@horredssk.se

Kontakt: info@horredssk.se