Styrelsen

Styrelsen för 2018:

Ordförande Frida Arnell
Vice ordförande Lisa Johansson
Kassör Annki Andreasson
Sekreterare Hanna Isaksson
Ledamot Viveka Börjesson
Ledamot Lennart Bjurhed
Ledamot Evelina Skårhammar
Suppleant Anders Bramfors
Suppleant Bert Hedin
Suppleant Vakant
Kontakt med kassör:                                                   ekonomi@horredssk.se
Medlems kontakt:                                                        medlem@horredssk.se

Kontakt: info@horredssk.se