Styrelsen

Styrelsen för 2023:

Ordförande Frida Arnell
Vice ordförande Margareta Björsell
Kassör Annki Andreasson
Sekreterare Marie Månsson
Ledamot Viveka Börjesson
Ledamot Eva Jonsson
Ledamot Dante Wetenius
Suppleant Anders Bramfors
Suppleant Josefin Andersson
Suppleant vakant
Kontakt med kassör:                                                   ekonomi@horredssk.se
Medlems kontakt:                                                        medlem@horredssk.se

Kontakt: info@horredssk.se